Mestres

Especialitats

Mòdul Data d'inici Ubicació Import Inscripció
Mòdul 1. Estudi del temari (Taller 3 online) 04-01-2021 On line Pagament únic: 700 €
Fraccionat: 478 € i 250 €

Ja no estem acceptant la inscripció per a aquest mòdul

Mòdul 2. Programació didàctica - Online 07-11-2020 On line 400 €

Ja no estem acceptant la inscripció per a aquest mòdul

Mòdul 3. Preparació de la prova pràctica - On lline 07-11-2020 On line 400 €

Ja no estem acceptant la inscripció per a aquest mòdul

Mòdul 4. Intervenció davant el tribunal 06-05-2021 On line 350 € (500 € sense vinculació a Opos.cat)