FP-Mòdul 2. Programació. Online

Propietats de l'activitat

Data d'inici 07-11-2020
Inici inscripcions 15-05-2020
Tancament inscripcions 15-03-2021 8;00:am
Import 400 €
Dates 6 mesos: de 7 de novembre a 24 d’abril de 2021
Format Telemàtic
Ubicació On line

Informació de lloc - On line

A distància. Formació on line

Ja no estem acceptant la inscripció per a aquest mòdul